Toimus MPEÕK Täiskogu

12.05.2016
 12.mail 2016.a. toimus Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilluse õnnistusel ning Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Korneliuse juhatamisel Kuremäe Pühtitsa stavropigiaalses nunnakloostris Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku korraline Täiskogu.

Täiskogu eel teeniti Jumalikku liturgiat, mida juhatasid MPEÕK piiskopid - Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius ning Narva ja Peipsiveere piiskop Laatsarus. Liturgiast võtsid osa ka mõlema piiskopkonna vaimulikud. Litrugial palvetas kloostrijuhataja iguumenia Filareta. Iguumenia osales ka Täiskogu koosolekul.

Täiskogu päevakorras olid piiskoppide ettekanded, mis andsid ülevaate piiskopkondade kirikuelust 2015.a. Ettekannetega esinesid ka Kirikuvalitsuse raamatupidaja ning revisjonikomisjoni esimees. Ettekannete järel võeti häälteenamusega vastu MPEÕK 2015.a. finantsaruanne ning 2016.a. eelarve.

Pärast hääletust esinesid ettekannetega Sinodi kirjastusosakonna ning piiskpkondade haridus-, noorte- ja sotsiaalosakondade juhid.

Oma kokkuvõtvas sõnavõtus tänas metropoliit Kornelius kõiki Täiskogu delegaate osavõtu ning emakest iguumeniat Filaretat külalislahkuse eest.

   
    

Pühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles