Moskva ja kogu Venemaa patriarhi KIRILLUSE Paasaläkitus

19.04.2014

Moskva ja kogu Venemaa patriarhi KIRILLUSE Paasaläkitus ülemhingekarjastele, karjastele, diakonitele, mungaelupidajatele ja kõigile Vene Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

Issandas armastatud ülipühitsetud ülemhingekarjased, austatud preestrid ja diakonid, Jumalat armastavad mungad ja nunnad, kallid vennad ja õed!

Selsinasel kuulsal ja pühal päeval, kui kõik nähtav ja nähtamatu maailm (vt. paasakaanon) ülistab elu Ülemat ja surma Äravõitjat, tervitan südamest Teid kõiki Paasapüha hüüdega:

KRISTUS ON ÜLESTÕUSNUD!

Aastast aastasse kõlab hea sõnum surnuist Ülestõusmisest võidukalt, ärgitades meid tooma kiitust Jumalale ja Päästjale, kes on surmaga surma maha tallanud ja on teinud meid tulevase igavese elu osalisteks.

Pühitsedes seda kõigi pühade püha ja kõigi rõõmude rõõmu, meenutame erilise vaimuliku tundega maailma Päästja lunastavat vägitööd, Tema ristikannatusi ja helget surnuist ülestõusmist. Paasapüha – see ei ole mingi ilus legend ega ka teoreetiline teoloogia ega ka andam kauges minevikus kujunenud rahvakombele. See on ristiusu olemus ja tuum. See on võit, mille on Jumal meile kinkinud.

Apostlite aegadest kuni tänaseni kuulutab Kirik Kristuse Ülestõusmisest kui inimkonna ajaloo kõige suuremast imest. Ta kõneleb sellest imest mitte üksnes kui Evangeeliumi tõsiasjast, vaid – ja mis on eriti oluline – kui saatustkujundavast sündmusest kõigi jaoks, kes võtsid vastu paasapüha rõõmusõnumi. Käesolev püha puudutab kõige otsesemalt meist igaühte, sest Kristuse Ülestõusmine, langenud maailma lunastamine, on kõige suurem rõõm, mida inimene saab läbielada. Kui keeruline ka poleks meie elu, millised eluraskused meid ka ei muserdaks, milliseid muresid me inimeste ja ebatäiusliku ümbruse käest ei kannataks – see kõik on tühine võrreldes selle vaimuliku rõõmuga, selle igavese elu lootusega, mida Jumal meile kingib.

Apostel Pauluse sõnade järgi: See, kes Kristuse on surnuist üles äratanud, võtab ka teie surelikud ihud elavaks teha Tema Vaimu läbi, kes teie sees elab (vt. Ro. 8, 11).

Kristuse Ülestõusmise helgel päeval täituvad miljonite usklike hinged tänutundest Looja vastu ja meie maine eksistents omandab tõelise mõtte. Kristuse Paasa on suur elu püha, surma üle võidu saavutamise püha, mis toob endaga kaasa armastuse, rahu ja vaimuliku muutumise.

Paasapüha kaudu avame iga kord justkui uue perioodi oma elus, sest ülestõusnud Issand uuendab inimloomust, kinnitab katsumustes, annab jõudu heategudeks.

Kogu järgnevat maailma ajaloo kulgu muutnud Paasapüha sõnum ärgitab ka meid kõlbelisemaks muutuma ja vaimulikult uuenema, mis on nii hädavajalik kaasaegsele ühiskonnale. Ta meenutab kõigile inimestele ristiusu algust, aga samas ka tulevast igavest Kuningriiki, kus „Jumal saab olema kõik kõiges“ (1. Kor. 15, 28).

Paasapidustuste helgetel päevadel oleme kõik kutsutud jagama oma rõõmu lähedaste ja sugulastega, ilmutama neile tegusat armastust ja heldust. Selline on aastasadade läbi pühitsetud traditsioon, mida järgides tunnistame oma osadusest Kristuse pärandis ning usust sellesse, et Issand on tõesti ülestõusnud.

Nagu enne, nii ka nüüd täidab Vene Õigeusu Kirik hoolega oma päästvat missiooni, kuulutades väsimatult Jumala õigust, kinnitades evangeeliumi käsusõnade möödumatut tähendust, kutsudes üles rahule ja üksmeelele, teenides vaimulikku ühtsust rahvaste seas neis maades, mis kuuluvad Moskva Patriarhaadi hingekarjaseliku vastutuse alla.

Meie eriline palve on täna Venemaa ja Ukraina rahvaste eest, selle eest, et usu ja vere poolest vendade ja õdede meeles ning südames valitseks rahu, et taastuksid kaotsiläinud sidemed ja nii hädavajalik koostöö.

Kuulutades Kristuse armastust, mis ülem on kui kõik mõistmine (Ef. 3, 19), ühendab ristiusk inimesi, ületades rahvus-, kultuuri- ja riigipiirid, sest Kristuse valgus valgustab kõiki (vt. Jh. 1, 9).

Ülestõusnud Issand andku meile kõigile hingekasuga jätkata oma maist teekonda, pidades meeles kõrget kristlikku vastutust ja kutsumust kasvatada iseeneses ja ümbritsevais kindlat usku, siirast armastust ja kõikumatut lootust. Kinnitagu ja innustagu see pühaderõõm meid heategudele, andku meile mehisust ja jõudu keset elumere möllavaid laineid säilitada väljapeetus ja meelerahu, seista vastu meelitustele ja kiusatustele ning Radoneži püha Sergi sõnade kohaselt ületada selle maailma vihavaen.

Eluandjast hauast kiirgav Kristuse auhiilguse valgus olgu meie kõikidega ja valgustagu meie südameid, ulatudes lähedaste ja kaugeteni, kõigini, kes vajavad meie tähelepanu ja tuge.

Õnnitlen Teid kõiki suure Paasapüha puhul, palvelikult soovin heldeid vaimulikke ande, ihulikku tervist ja Jumala armu abi võidukal Kristuse järgimise teel. Aamen.

KIRILLUS
MOSKVA JA KOGU VENEMAA PATRIARH

Moskva,
Kristuse Paasa,
2014.a.

Pühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles