Moskva ja kogu Venemaa patriarhi KIRILLUSE Jõululäkitus

23.12.2016

Moskva ja kogu Venemaa patriarhi KIRILLUSE
Jõululäkitus ülemhingekarjastele, hingekarjastele, diakonitele, mungaelupidajatele
ja kõigile Vene Õigeusu Kiriku ustavatele lastele

Ülipühitsetud ülemhingekarjased, auväärt preestrid ja diakonid,
jumalakartlikud mungad ja nunnad, kallid vennad ja õed!

Sel pühal ööl tervitan südamest Teid kõiki ja õnnitlen Kristuse Sündimise suure püha puhul: püha puhul, mil täitusid iidsed tõotused inimsoo päästmisest, Looja ärarääkimata armastuse püha puhul oma loodu vastu, Jumala Poja - Messia maailma sisse tulemise püha puhul.

Möödunud sajandite jooksul on pühad isad palju rääkinud Jumala lihakssaamise saladusest. Ja nüüd meiegi, nagu nemad ennemuiste, kuulame süvenenult kirikupalveid ja -laule, jumalakartlikult paneme tähele Pühakirja, mis jutustab meile sellest aulisest sündmusest ning ei lakka imestamast selle ime üle.

Mõtiskledes Kristuse Sündimisest, kirjutab püha Siimeon Uus Jumalasõnaõpetaja järgmist: "Jumal, tulles maailma, /.../ ühendas Jumaliku loomuse inimliku loomusega, selleks, et inimene saaks jumalaks ning et sellesse inimesse, kes on saanud jumalaks armu poolest, asuks elama Kõigepüham Kolmainus" (10. jutlus). Aga Süüria vaga Efraim räägib Jumala lihakssaamisest nõnda: "Nüüd on Jumalus enese peale pannud inimsuse pitseri, selleks, et inimsus saaks ehitud Jumaluse pitseriga" (Laul Kristuse Sündimise pühal).

Pannes tähele neid tarku sõnu, küsigem iseendilt: Kuidas saaksime meie ehtida ennast selle jumaliku pitseriga? Kuidas jõuaksime meie Jumala sarnasuseni, milleks on inimene kutsutud maailma loomisest alates? Kuidas peaksime meie elama, et "meie sees saaks kuju Kristus" (Ga. 4, 19)? Vastus on lihtne: järgigem Päästja käsusõnu. Pöördun koos apostel Paulusega kõigi Teie poole, mu kallid: "Kandke üksteise koormaid ja nõnda te täidate Kristuse seadust" (Ga. 6, 2). Katke kõik kinni armastuse läbi - ja te leiate hingerahu ning puhkuse. Olge suuremeelselt kõikide suhtes vastutulelikud - ja teie südamesse asub rõõm, mida "keegi ei saa teilt ära võtta" (Jh. 16, 22). "Oma kannatlikkuse läbi te päästate oma hinged" (Lk. 21, 19) - ja te pärite igavese elu.

Kui oluline on, et meie, kristlased, ei kutsuks üksnes teisi järgima kõrgeid kõlbelisi ideaale, vaid ka ise püüaksime neid ideaale ellu viia oma igapäevases elus ning eelkõige ligimeste teenimises. Ja siis on Jumala armust meis endis vaimu viljad: "armastus, rõõm, rahu, pikk meel, headus, lahkus, ustavus, tasadus, enesevalitsus" (Ga. 5, 22-23).

"Ja olgem tähelepanelikud üksteise vastu, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele" (He. 10, 24). Ületades konflikte ja lahkmeelt, toogem maailmale kõige veenvama kuulutuse Päästja vaimulikust väest.

Me oleme jõudnud 2017. aastasse. Täpselt sada aastat lahutab meid sündmustest, mis muutsid radikaalselt Venemaa elu - suure paljurahvuselise riigi elu, ja mis heitsid selle maa kodusõja hullusesse, kus lapsed tõusid vanemate vastu ja vend läks venna vastu. Need järgnenud kaotused ja hädad, millest meie rahvas pidi läbi minema, olid paljuski tingitud tuhandeaastase riikluse hävitamisest ja inimeste usu vastu suunatud võitlusest, mis sünnitas sügava lõhe ühiskonnas.

Me meenutame hirmu ja aukartusega Vene Kiriku uusmärtrite ja usutunnistajate vägitööd. Me usume, et nende palvete pärast ei jätnud Issand meie rahvast ning andis talle jõudu suurteks töödeks ja võitlusteks, mis tõid võidu kõige jubedamas sõjas ning aitas taastada riigi ja jõuda saavutusteni, mis tekitavad ülevustunnet.

Me täname Issandat kogu maailmale ilmutatud ime eest - meie rahva seas surnuist ülestõusnud usu ja vagaduse eest, rüvetatud pühaduste taastamise eest, uute pühakodade ja kloostrite eest, millede ehitamine on väline märk inimeste südametes toimunud sügavatest muutustest.

Viimastel aastakümnetel on meie elus olnud ja on ka praegu piisavalt raskusi ja katsumusi. Kuid need on ajutised ning seepärast pole hirmsad. Läinud sajandi kogemus on meid paljuski õpetanud ja peaks paljustki eemal hoidma.

Mingem kartuseta pääsemise teed, sest Jumal on meiega. Saagem tugevaks usus, sest Jumal on meiega. Kinnistugem lootuses, sest Jumal on meiega. Kasvagem armastuses ja tehkem head, sest Jumal on meiega.

Pangem kogu oma lootus Issanda peale, sest Tema on "igavene kalju" (Jes. 26, 4) ja apostel Peetruse kinnitusel, "kellegi muu läbi ei ole päästet" (Ap. 4, 11). Kristuse valgus valgustagu alati meie maist teekonda, ning see teekond viigu meid Taevariiki, mille Issand on valmistanud neile, kes Teda armastavad.

Rõõmustades vaimselt täna koos Teie kõikidega, kes elate erinevates maades, linnades ja külades, kuid kes moodustate ühtse Kristuse Kiriku, tahaks palvelikult soovida Teile kõigile hinge- ja ihutervist, rahu Teie peredes, kordaminekuid töös. Ja andku Petlemmas sündinud Issand ja Päästja teist igaühele võimalust uue väega ja kogu südamega tunda Tema ligiolu meie elus.

Aamen.

MOSKVA JA KOGU VENEMAA PATRIARH

Kristuse Sündimine
2016/2017.a.
Moskvas


 

Pühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles